Politică de confidențialitate

Politica de Confidențialitate VALHALLA EUROPE S.R.L. 

 

Această Secțiune face referire la modalitățile prin care VALHALLA EUROPE S.R.L. înregistrează, stochează, prelucrează și protejează datele/informațiile transmise de dumneavoastră prin intermediul vizitarii și utilizarii site-ului www.valhalla.eu , dar și informațiile transmise prin email, telefonic sau fizic (verbal) în scopul achiziționării serviciilor VALHALLA EUROPE S.R.L., conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, precum și a Regulamentul General de Protecție a Datelor (UE 2016/ 679), intrat în vigoare la 25.05.2016, cu aplicabilitate începând cu data de 25.05.2018.

 

1. Norme generale

Datele furnizate/înregistrate în contextul definit anterior sunt importante. Aceste informații ne ajută să îmbunătățim experiența dumneavoastră alături de VALHALLA EUROPE S.R.L., pe site-ul www.valhalla.eu . Datele furnizate/înregistrate pot fi de natură nepersonală, de exemplu tipul de browser utilizat în momentul accesării site-ului www.valhalla.eu sau sistemul de operare utilizat, precum și locația, durata unei sesiuni pe site (durata de timp înregistrată din momentul accesarii site-ului până la părăsirea acestuia). Informațiile transmise de beneficiar prin intermediul formularului de înscriere pot fi catalogate drept date cu caracter personal, iar acestea sunt stocate într-o bază de date securizată. Aceste date pot fi catalogate drept date cu caracter personal pentru că ne permit identificarea persoanei care a inițiat comunicarea (prin nume, număr de telefon, adresa de email și alte date, după caz). În funcție de obiectivele personale, dumneavoastră alegeți să furnizați aceste date în scopuri de informare cu privire la serviciile VALHALLA EUROPE S.R.L. sau achiziționare a serviciilor VALHALLA EUROPE S.R.L..

 

2. Date cu caracter nepersonal

Datele cu caracter nepersonal sunt acele informații care nu permit identificarea persoanelor în mod direct în momentul interacțiunii cu site-ul, dar și în alte contexte.

 

2.1. Colectarea datelor cu caracter nepersonal

Aceste date pot fi înregistrate automat, în momentul accesarii site-ului www.valhalla.eu . Aceste informații sunt colectate prin servicii furnizate de terți. Mai multe detalii se regăsesc în secțiunea dedicată politicii de cookie-uri.

 

2.2. Prelucrarea datelor cu caracter nepersonal

Datele cu caracter nepersonal pot fi prelucrate în următoare circumstanțe:

 • Marketing și studii de piață, 
 • Promovare, 
 • Comunicarea ofertelor generale și personalizate, 
 • Mesajelor publicitare generale și personalizate direct sau prin intermediul terților, 
 • Emitere de rapoarte statistice și specifice de marketing.

 

3. Date cu caracter personal

Colectarea datelor cu caracter personal, precum și prelucrarea acestor date, este realizată cu acordul dumneavoastră, dacă aceste date au fost transmise direct, din proprie inițiativă sau indirect, prin completarea formularului prezent pe site-ul www.valhalla.eu . Datele dumneavoastră personale vor fi prelucrate în scopurile menționate mai jos cu respectarea prevederilor legale, măsurilor de securitate și confidențialitate.

 

3.1. Colectarea datelor cu caracter personal

Utilizarea site-ului www.valhalla.eu nu presupune și nu implică transmiterea de date cu caracter personal din partea vizitatorilor/utilizatorilor, însă în momentul în care alegeți să interacționați cu site-ul, implicit cu VALHALLA EUROPE S.R.L., în scopul înregistrării la cursuri sau solicitării de informații extra (indisponibile pe site), anumite date cu caracter personal vor fi solicitate prin intermediul formularului de înscriere:

 • numele și prenumele cursantului, numele și prenumele părintelui cursantului, adresa de email și numărul de telefon. Pentru ca procesul de comunicare să fie bidirecțional, aceste date vor fi utilizate în scopuri de comunicare. În momentul înscrierii la curs, alte date personale pot fi solicitate în scopul furnizării serviciului solicitat (emiterea facturii etc.).

 

3.2. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal pot fi prelucrate în următoarele circumstanțe:

 • Furnizarea serviciilor VALHALLA EUROPE S.R.L. (emiterea facturilor și încasarea contravalorii serviciilor), comunicarea cu vizitatorii/utilizatorii site-ului prin diverse mijloace (email, telefon etc.), organizarea și susținerea de cursuri sub formele cunoscute și admise de lege
 • Marketing și studii de piață, promovare, comunicarea ofertelor generale și personalizate, mesajelor publicitare generale și personalizate direct sau prin intermediul terților 
 • Gestionarea relațiilor cu clienții și/sau potențialii clienți (transmiterea de oferte în raport cu serviciile solicitate)
 • Comunicarea cu autoritățile și instituțiile publice desemnate de lege în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale
 • Comunicarea cu terții (profesorii VALHALLA EUROPE S.R.L.)
 • Arhivare și stocare
 • Emitere de rapoarte statistice și specifice de marketing
 • Soluționarea disputelor și litigiilor

 

3.3. Stocarea și retenția datelor cu caracter personal și securitatea acestora

 • Datele cu caracter personal sunt stocate într-o bază de date securizată conform prevederilor legislative în vigoare.
 • Menținem informațiile personale atâta timp cât este necesar sau permis în raport cu scopul pentru care aceste date au fost transmise inițial. Perioada de retenție se stabilește în funcție de durata prestării serviciului, obligativitatea legală la care suntem supuși în momentul prestării serviciului și alte dispoziții juridice.
 • Pentru a preveni accesul neautorizat, a menține acuratețea datelor și a asigura utilizarea adecvată a informațiilor, am pus în aplicare controale fizice, tehnice și administrative rezonabile din punct de vedere comercial pentru a proteja informațiile. Rețineți ca nicio metodă de transmitere pe internet sau vreo metodă de stocare electronică nu este 100% sigură.
 • VALHALLA EUROPE S.R.L. poate dezvălui informații cu caracter personal sau cu potențial caracter personal numai acelor terți care trebuie să cunoască acele informații în scopul prelucrării acestora sau prestării serviciilor, sau în contextul prevederilor legale pentru rezolvarea litigiilor, disputelor sau la cerința instanțelor judecătorești/guvernamentale.
 • VALHALLA EUROPE S.R.L. nu va vinde și nu va închiria sub nicio formă date cu caracter personal sau cu posibil caracter personal.

 

3.4. Drepturile dumneavoastra

 • Dacă doriți să solicitați, să accesați, să corectați/rectificați sau restricționați/ștergeți informațiile personale transmise inițial, ne puteți contacta la adresa de email contact@valhalla.eu.
 • Puteți alege să nu primiți mesaje comerciale prin email urmând instrucțiunile de dezabonare din email sau ne puteți contacta la adresa de email contact@valhalla.eu.
 • În solicitarea dumneavoastră vă rugăm să precizați informația și acțiunea pe care doriți să o implementăm în raport cu datele dumneavoastră. Pentru protecția dumneavoastră vom acționa doar asupra datelor personale asociate adresei de email de pe care s-a efectuat solicitarea.
 • Vom răspunde solicitării dumneavoastră în conformitate cu legislația în vigoare. Rețineți că este posibil să fie necesar să păstrăm anumite informații în scopuri de evidență. Anumite date transmise către VALHALLA EUROPE S.R.L. pot constitui elemente determinante pentru accesarea serviciilor și derularea în condiții legale a activității contractuale.
 • Este posibil să modificăm, adaugă sau să eliminăm în orice moment porțiuni ale acestei secțiuni, care vor intra în vigoare imediat după publicare. Este responsabilitatea dumneavoastra de a revizui aceasta Sectiune înainte de fiecare interacțiune cu VALHALLA EUROPE S.R.L., implicit cu site-ul www.valhalla.eu.